vanning

Stensland Mek. Verksted A/S har i mange år produsert. Aqua Matic vanningsmaskiner til det norske markedet. Denne produksjonen er nå lagt ned til fordel for import av Idrofoglia. Tjølling Mek. Verksted A/S har overtatt spaken og vil fortsette å importere Idrofoglia, samt produsere deler til Aqua Matic.

Både Aqua Matic og Idrofoglia er maskiner av beste kvalitet og du er garantert god service ved bruk av disse maskinene. Vi har det meste av deler på lager. 

Kontakt oss